Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wielmoża

Wyniki 
z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 
w sołectwie Wielmoża
na kadencję 2010-2014

Wybory odbywały się w dniu 06.02.2011 r.

Kandydatami na sołtysa byli :

1.Gawęda Jan
2.Sitarski Leszek
3.Tokaj Józef 

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu brało udział 193 osoby.

Ilość głosów ważnych – 186
Ilość głosów nieważnych – 7 

Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów :

1. Gawęda Jan – 88 głosów
2. Sitarski Leszek – 38 głosów
3. Tokaj Józef – 60 głosów 

Sołtysem Sołectwa Wielmoża został wybrany Pan Jan Gawęda .

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani :

  1. Mazela Ryszard

  2. Gądek Adam

  3. Biełaś Maria

  4. Dziedzic Anna

  5. Stano Małgorzata

  6. Orczyk Barbara

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ