Kategoria: Ogłoszenia

Lokalna kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej  „Przemocy domowej STOP”

Zespół Interdyscyplinarny w Sułoszowej oraz  Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Sułoszowej organizują w okresie  4 do 20 grudnia 2023r. lokalną ... więcej »

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SUŁOSZOWA 2023/2024

Zimowe utrzymanie dróg - pobierz

Ogłoszenie o możliwości odbioru azbestu w 2023 r.

Urząd Gminy Sułoszowa informuje o możliwości odbioru azbestu w tym roku. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie potrzeby odbioru azbestu w... więcej »

 Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie rozgraniczenia dz. 934/2, obręb Sułoszowa III oraz dz. 918/2 obręb Sułoszowa II – GK.271.1.10.2023_AC

Zaproszenie do składania ofert Zamawiający: Gmina Sułoszowa ul. Krakowska 139 32-045 Sułoszowa Tel. 123896028 e-mail Zaprasza zainteresowanych wykonawców do... więcej »

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2023 r. WÓJT GMINY SUŁOSZOWA OGŁASZA NABÓR NA... więcej »

Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży.

WYKAZ Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę LpOznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystejPow. do... więcej »

Nabór na stanowiska w WFOŚiGW

KP.111.17.2023-Ogloszenie-o-naborze-w-ZRKPobierz KP.111.18.2023-KAN-Ogloszenie-o-naborze-1-etatPobierz

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk – 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Sułoszowa w Referacie Organizacyjnym na... więcej »

Zaproszenie na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska

Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Mienia, przeznaczonych do: sprzedaży bezprzetargowej, najem lokalu oraz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomościPobierz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ