Wsparcie dla Inwestora

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA

MAREK SZYMAŃSKI – ZASTĘPCA WÓJTA

MARIOLA SOŁTYSIK-CZARNOTA – INSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ANGELIKA CHMIEST-ĆWIK – PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

Zadaniem Punktu jest pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy. Ponadto oferujemy stały kontakt z inwestorem zarówno na etapie planowania inwestycji, realizacji jak również po zakończeniu.

Wspieramy naszych inwestorów na poziomie lokalnym oraz pomagamy w nawiązaniu kontaktów z instytucjami oferującymi wsparcie na poziomie regionalnym.

Zachęcamy również do współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Ulga podatkowa dla inwestorów na obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).

Za realizację zadań wynikającej z ww. ustawy odpowiadają zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Trzebinia leży we właściwości zarządzającego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 640 19 40 fax: +48 12 640 19 45
e-mail: 
www.kpt.krakow.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.
Tu znajdziesz więcej informacji o PAIH.

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Województwo Małopolskie – Centrum Business in Małopolska

Tu znajdziesz więcej informacji o Centrum Business in Małopolska.

Centrum Business in Małopolska
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 620 91 40
e-mail: 
www.businessinmalopolska.pl

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ