Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Ustawy wykonawcze na mocy których jednostka samorządu terytorialnego realizuje powierzone jej zadania

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych przepisów prawa

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do UODO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Wymóg, warunek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ