KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Plan działania i sprawozdania
Wniosek o zapewnienie dostępności
Informacje o Urzędzie Gminy Sułoszowa
Koordynator dostępności


Zarządzeniem nr 45/2021 Wójta Gminy Sułoszowa na stanowisko Koordynatora do spraw dostępności powołana została Mariola Sołtysik-Czarnota.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Sułoszowa i Urząd Gminy Sułoszowa;
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Sułoszowa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do Koordynatora do spraw dostępności:

Mariola Sołtysik-Czarnota

12 389 60 28 wew. 23

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ