Komisje Rady Gminy

Komisja Handlu, Usług i Rolnictwa

1. Maciej Okrajni – przewodniczący

2. Roman Syguła – wiceprzewodniczący

3. Zbigniew Bień – członek

4. Gabriel Tokaj – członek

5. Wojciech Kiszka – członek

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa i Porządku

1. Marcin Pasternak – przewodniczący

2. Maciej Grzebinoga – wiceprzewodniczący

3. Bogdan Postół – członek

4. Adam Zabielski – członek

5. Gabriel Tokaj – członek

Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego

1. Wojciech Kiszka – przewodniczący

2. Adam Bąk – wiceprzewodniczący

3. Roman Syguła – członek

4. Bogdan Postół – członek

5. Adam Zabielski – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Zbigniew Bień – przewodniczący

2. Robert Lipa – wiceprzewodniczący

3. Tomasz Pasek – członek

4. Adam Zabielski – członek

5. Wojciech Kiszka – członek

Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Zdrowia

1. Mateusz Gądek – przewodniczący

2. Maciej Grzebinoga – wiceprzewodniczący

3. Roman Syguła – członek

4. Marcin Górka – członek

5. Maciej Okrajni – członek

Komisja Rewizyjna

1. Tomasz Pasek – przewodniczący

2. Robert Lipa – wiceprzewodniczący

3. Zbigniew Bień – członek

4. Maciej Okrajni – członek

5. Wojciech Kiszka – członek

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ