Woda, ścieki, azbest, drzewa


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych(szamb) lub  przydomowych oczyszczalni ścieków


Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja zgłoszenia szamba lub oczyszczalni

Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy
brak


Tryb odwoławczy
brak


Odbiór dokumentu

brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uwagi

brak


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Justyna Rzepka

tel.12/389-60-28 wew.11 , parter pokój nr 11


Data utworzenia karty: 20.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wniosek o odbiór odpadów zawierających azbest


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek właściciela obiektu

Opłaty

Brak

Gmina Sułoszowa całkowicie finansuje koszty: załadunek na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transport tych odpadów, ich składowanie i utylizacja

 


Termin załatwienia sprawy
1. Wnioski realizowane są według kolejności wpływu


Tryb odwoławczy

brak


Odbiór dokumentu
brak


Podstawa prawna:

brak


Uwagi

brak


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Justyna Rzepka

tel.12/3896028 wew.11  , parter pokój nr 11


Data utworzenia karty: 14.04.23023 r.
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów


Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu
  2. Mapa z jednoznacznie zaznaczoną lokalizacją na nieruchomości drzewo/krzew objęte wnioskiem lub zdjęcie

Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy
1. Nie później niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku dokonywane są oględziny w celu potwierdzenia gatunków drzew i krzewów wraz z ich wymiarami

2. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie


Tryb odwoławczy

brak


Odbiór dokumentu

brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Uwagi

brak


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Mazela Wanda

tel.12/389-60-28 wew.11 , parter pokój nr 11


Data utworzenia karty: 20.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz

Oświadczenie – Pobierz

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ