Zagospodarowanie przestrzenne


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w planie zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo ( jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Brak


Tryb odwoławczy
W trakcie przeprowadzania procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu zagospodarowania przestrzennego – na etapie wyłożenia projektu  do publicznego wglądu – przewidziana jest możliwość złożenia (przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) uwag dotyczących jego ustaleń.


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty:25.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:25.04.2023 r


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wypis i wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie:
  • Wypisu – 50,0 zł
  • Wyrysu – 20,0 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu i wyrysu


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 503 t. j.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28, I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.23023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.23023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego zaświadczenia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o rewitalizacji z dnia 09.października 2015 r. (Dz.U.2021 poz.485 t. j.)Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 503 t. j.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego zaświadczenia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 503 t. j.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ