Sesja Rady Gminy – 2018-07-27

Sułoszowa, 12.07.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz.15:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ.

   

 5. Zmiany budżetowe.

 6. Zmiana WPF.

 7. Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy z dnia 25 maja 2018 r.

 8. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/272/2014 z dnia 31 marca 2018 r.

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I.

 10. Omówienie zadań inwestycyjnych.

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 12. Odpowiedzi na interpelacje.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Janusz Pasternak

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ