Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Sułoszowa w dn. 28.12.2023 r.

Sułoszowa, 14.12.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2024.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy rady na 2024 r.
 8. Uchwała w sprawie zasady sprzedaży gruntów dla użytkowników wieczystych.
 9. Uchwała w sprawie zrzeczenia się odszkodowania do  działki nr 712/11 Sułoszowa II pod drogę na rzecz Województwa Małopolskiego.
 10. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa dla działek nr 1303/12 i 1303/14 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I.
 11. Uchwała w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP.
 12. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Wójta Gminy Sułoszowa.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ