Wykonanie opaski chroniącej cokół kościoła z odtworzeniem drogi procesyjnej na terenie wpisanym do rejestru zabytków A-658 z 01.09.1993 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Wawrzyńca w Sułoszowej wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Sułoszowa

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/8251/PolskiLad Gmina Sułoszowa zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Wykonanie opaski chroniącej cokół kościoła z odtworzeniem drogi procesyjnej na terenie wpisanym do rejestru zabytków A-658 z 01.09.1993 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Wawrzyńca w Sułoszowej wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Sułoszowa” w zakresie polegającym na wymianie nawierzchni utwardzonego obejścia wokół kościoła oraz wymianie opaski wokół budynku, przebudowie schodów wejściowych prowadzących na teren opracowania, zmianie nachylenia zjazdu, wymianie korytek odwodnienia oraz wprowadzeniu projektowanej zieleni niskiej wraz z częściowym utwardzeniem teokratą.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email:

zapytanie ofertowe – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 1.1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

załącznik nr 3 – pobierz

załącznik nr 4 – pobierz

załącznik nr 5 – pobierz

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze – pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ