Sesja Rady Gminy Sułoszowa w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9 00

Sułoszowa, 14.08.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 1154/2 w Sułoszowej I.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu po działce nr 1296/9 na rzecz właściciela działki 1328.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Sułoszowa I
 8. Zgoda na zbycie gruntu w Sułoszowej III.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 10. Omówienie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 11. Zmiany budżetowe.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ