Sesja Rady Gminy Sułoszowa w dn. 15.03.2024 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Omówienie stanu drogownictwa.
 6. Omówienie systemu funkcjonowania odbioru odpadów komunalnych.
 7. Omówienie funkcjonowania oświaty w gminie.
 8. Sprawozdanie z bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Sułoszowa.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu dofinansowania „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sułoszowa” w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 FEMP.02.05-IZ.00-003/23, Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa do odszkodowania za działki nr 1263/1 o pow. 0,0027 ha, nr 1263/3 o pow. 0,0421 ha, nr 1268/1 o pow. 0,0112 ha, nr 972 o pow. 0,1190 ha położone w obrębie Sułoszowa II.
 13. Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1285/5 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie Sułoszowa III stanowiącą własność Gminy Sułoszowa.
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2024.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ