Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r.

Sułoszowa, 20.11.2020 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa nr IV/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania wymiany kotła.
 7. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury projektowej w systemie ZRID dla kontynuacji drogi – ul. Południowa.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa nr XXI/159/2016 z dnia 25 października 2016 r.
 10. Zmiany budżetowe.
 11. Zmiana WPF.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ