Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej działek oznaczonych w ewidencji gruntu i budynków jako działki: nr 1258/41 o pow. 0,0170ha i nr 884/12 o pow. 0,0316 ha, położonych w obrębie Sułoszowa II stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku domu nauczyciela w Wielmoży na okres powyżej lat trzech.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Sułoszowa.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2022.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego na rok 2022.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2022.
 12. Zmiany budżetowe.
 13. Zmiana WPF.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ