Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym

Sułoszowa, 09.04.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 marca 2020 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/148/2020 dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego.”
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej.
 9. Uchwała w sprawie sprawozdania GOPS w Sułoszowej za rok 2020.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ