Sesja Rady Gminy Sułoszowa 30-12-2019

Sułoszowa, 13.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie ustalenia średniej, jednostkowej ceny paliwa na terenie gminy Sułoszowa w 2019r. zasad zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego

 8. Zmiany budżetowe na 2019 r.

 9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 10. Uchwała budżetowa na 2020 r.

 11. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 12. Odpowiedzi na interpelacje.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ