Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 28.02.2019

Sułoszowa, 13.02.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 950/3 w Sułoszowej I.

5. Informacja o stanie oświaty w gminie z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia obwodów sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sułoszowa.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy – modernizacji dróg gminnych.

9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla policji na zakup pojazdu.

10. Zmiany budżetowe.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ