Sesja Rady Gminy – 2018-02-02

Sułoszowa, 15.01.2018 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się

w dniu 2 lutego 2018 r. (piątek)

o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu krakowskiego na drogi .

 6. Uchwała w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie remiz i boisk sportowych.

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji mieszkańcom z budżetu gminy Sułoszowa w związku z wymianą pieców węglowych.

 9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości dla Pana Kazimierza Gądek dz. Nr 750/3 oraz 1249/4.

 10. Przyjęcie Gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 11. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej.

 13. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielmoży.

 14. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

 15. Sprawozdanie za 2017 r. z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz działalności SP ZOZ.

 16. Odpowiedzi na interpelacje.

 17. Wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.


  Przewodniczący Rady Gminy
  Janusz Pasternak

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ