Sesja Rady Gminy 02-02-2016

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r.(wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej (sala obrad).

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Uchwała w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Sułoszowa na 2016r.

 5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 6. Uchwala w sprawie ustalenia obwodu szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej.

 7. Uchwala w sprawie ustalenia obwodu szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej.

 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Powiatu Krakowskiego na zadania związane z drogownictwem.

 9. Uchwała w sprawie zbycia działki nr 755/18, 1249/10, 1249/11 w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II dla Pana Baranek na poszerzenie siedliska.

 10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów branych pod uwagę. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Gminie Sułoszowa.

 11. Uchwała w sprawie wykreślenia obiektów fizjograficznych z urzędowego wykazu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

 12. Uchwala w sprawie nabycia działki 1228/1 w Sułoszowej II pod poszerzenie drogi (ulica Przegińska).

 13. Uchwala w sprawie nabycia działki 1230/1 w Sułoszowej II pod poszerzenie drogi (ul. Przegińska).

 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 15. Odpowiedzi na interpelacje .

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ