Remont drogi gminnej nr 601313K w km 0+735 do 1+755 w miejscowości Wola Kalinowska gmina Sułoszowa

Ogłoszenie nr 565982-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Remont drogi gminnej nr 601313K w km 0+735 do 1+755 w miejscowości Wola Kalinowska gmina Sułoszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ