OGŁOSZENIE WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE GMINY SUŁOSZOWA

Gmina Sułoszowa informuje, iż w związku z realizacją projektu, którego jedna z części dotyczy „Stworzenia systemu e-Woda w Gminie Sułoszowa” w tym tygodniu na terenie gminy Sułoszowa przeprowadzana będzie wymiana wodomierzy.
W miejsce dotychczas użytkowanych, zostaną zamontowane nowoczesne wodomierze
z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu.

 

 W związku z wymianą wodomierzy, mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

 Obiorcy usług wodociągowych są zobligowani do:

  • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz
    z zaworami).
  • Umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie pomieszczenia,
    w którym jest zamontowany wodomierz.
  • Podpisu protokołu wymiany wodomierza.
  • Wskazania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

Informujemy również, iż za stan i utrzymanie instalacji od zaworu głównego na sieci wodomierzowej do wodomierza   należy do właściciela budynku.

Monterzy będą mieć identyfikatory pismo informacyjne ze zdjęciem z Urzędu Gminy Sułoszowa do wglądu. Pierwsze wymiany będą w Sułoszowej na ul. Krakowskiej, Słonecznej, Wspólną. Dalszy harmonogram będzie ogłaszany na stronie Urzędu- prosimy na bieżąco o sprawdzanie informacji.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ