Konsultacje społeczne gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie gminy Sułoszowa na lata 2022-2027

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sułoszowa na lata 2022-2027.

 Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim
w ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej w godzinach pracy Ośrodka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 3896028 wew. 8. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20 października 2022r.  do  27 października 2022 r. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej). 

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:

w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa z dopiskiem „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sułoszowa na lata 2022-2027” (decyduje data wpływu formularza do Ośrodka Pomocy,

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ