Informacja o wyborze oferty – 2019-02-27

Sułoszowa, dnia 27.02.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 13.02.2019r. w przedmiocie wykonania podziału geodezyjnego przy ul. Krótkiej w obrębie Wielmoża Gmina Sułoszowa wzdłuż drogi nr ewid. 368 na odcinku od działki nr ewid. 156/3 do nr ewid. 203/11 oraz od działki nr ewid. 245/1 do nr ewid. 235/4/ oraz działki nr 934/1 położonej w obrębie Sułoszowa I – polegającego na wydzieleniu działek zajętych pod drogę gminną o nr 368 w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.)

– złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

 

1.

GEO-TESS
Teresa Stomal

ul. Jurajska 179F
32-082 Bolechowice

9 040,50

2.

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

5 900,00

3.

PW GPI s.c.
Sławomir Plewa, Maciej Rybka

ul. Bociana 3/9
31-231 Kraków

9 225,00

4.

F.H.U. ORION
Elżbieta Śmiałek

ul. Kościuszki 23
32-100 Proszowice

12 750,00

5.

mgr inż. Marek Wallis
geodeta upr. 12982

ul. Ciechanowskiego 28/2
30-218 Kraków

9 750,00

6.

J A R O S Z”
GEODEZJA, BUDOWNICTWO
Janusz Jarosz

Lubień 1055
32-433 Lubień

12 000,00

7.

Firma MAXX Jerzy Lula

ul. Kamienna 10/37
31-403 Kraków

13 837,50

 

Wybrano ofertę : USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz

– geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ