Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26-04-2019

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Sułoszowa obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 5,
– Nr 2, w liczbie 6,
– Nr 3, w liczbie 6,
– Nr 4, w liczbie 5,
– Nr 5, w liczbie 6,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ