INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O MOŻLIWOŚCIACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD w UPRAWACH w WYNIKU GRADOBICIA W DNIU 26.06.2020r.

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – opadów gradu. W terminie do dnia 06 lipca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Wniosek, na obowiązującym urzędowym formularzu (do pobrania na stronie internetowej UG) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 25

Dzień 06 lipca br. jest terminem ostatecznym składania wniosków.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Wójt Gminy Sułoszowa podkreśla, że szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane przed szacowaniem powołanej Komisji Wojewody Małopolskiego.

W załączeniu wniosek do pobrania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ