ZOSTAŃ POLICJANTEM

ZOSTAŃ POLICJANTEM

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne  do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować  tajemnicy.

Służba w Policji gwarantuje Ci rozwój  osobisty oraz  zawodowy.

Każdego roku, kilkaset osób rozpoczyna służbę w małopolskim garnizonie Policji. W 2018 r. aż 360 osób ma szansę  zostać  policjantami.

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy i limity przyjęć do służby w małopolskiej Policji na rok 2018:

TERMIN

LIMIT

2 lipca  

85 osób,

24 września  

100 osób,

27 grudnia  

100 osób,

Dlaczego powinieneś wybrać służbę w Policji  ?

 • Oferujemy stabilność zatrudnienia z przejrzystym systemem awansowania

 • Dajemy możliwość  uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat życia,

 • Przez cały okres zatrudnienia proponujemy następujące warunki finansowe:

1) w trakcie szkolenia podstawowego  uposażenie w kwocie 2.270 zł brutto (1.899 zł netto) oraz zakwaterowanie i wyżywienie w szkole Policji przez 6 miesięcy,

2) po zakończeniu kursu zawodowego podstawowego 3.030 zł brutto (2.680 zł netto) plus dodatek ok. 100 zł ,

3) w roku 2018 oraz w 2019 planowane są kolejne podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy Policji,

 • Stosujemy system dodatków za kolejne stopnie policyjne (np. dodatek za stopień posterunkowego wynosi 1.050 zł, starszego posterunkowego – 1.090 zł, sierżanta – 1.180 zł),

 • Jak również dodatek z tytułu wysługi lat – uposażenie wzrasta z tytułu wysługi lat o 2%  po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do 20% po 20 latach służby i do 35% po 35 latach służby,

 • Przyznajemy nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, oraz nagrody motywacyjne czy jubileuszowe

w roku 2017 zaplanowano w budżecie małopolskiej Policji ponad 13,2 mln zł, które zostały rozdzielone pomiędzy funkcjonariuszy w garnizonie,

 • Dbamy o wygląd policjantów – coroczna „mundurówka” czyli dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego

 • oraz o ich efektywny wypoczynek – coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta – ok.400 zł/os.,

 •  Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (zależne od ilości kilometrów),

 • Wypłacamy ryczałt za brak mieszkania – ok.200-400 zł na miesiąc,

 • A w momencie  kupna lub budowy domu deklarujemy dofinansowanie– 4.864 zł/os.,

 • Każdy policjant ma możliwość:

– dokształcania się, w tym korzystania z bogatej oferty kursów specjalistycznych realizowanych w szkołach Policji,

– skorzystania co roku z płatnego urlopu wypoczynkowego  w wymiarze 26 dni roboczych,

korzystania z  urlopów dodatkowych ,

– pobrania zasiłku na zagospodarowanie się, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, który  przysługuje w związku z mianowaniem na policjanta  w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad  rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji, w zakładce praca w Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12 61 54 068 lub 0-78; e-mail: , jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji    w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9 – w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ