Zgłaszanie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu na wybory samorządowe.

INFORMACJA
BEZPŁATNY TRANSPORT
DO LOKALU WYBORCZEGO NA WYBORY DO RAD GMIN, RAD
POWIATÓW, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ
WYBORÓW WÓJTA
DLA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ LUB WYBORCÓW
POWYŻEJ 60 LAT
Urząd Gminy Sułoszowa przypomina, iż osoby z niepełnosprawnością oraz
osoby w wieku powyżej 60 lat oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów kończą
60 lat mogą w Urzędzie Gminy Sułoszowa osobiście w pokoju nr 15 lub
telefonicznie pod nr telefonu 12 3896028 wewn. 15
do dnia 25 MARCA 2024 R.
zgłosić potrzebę zorganizowania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego
na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województw małopolskiego oraz
wyborów wójta.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ