ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Sułoszowa: nr 601302K dz. ew. 1145/4 do Ośrodka Zdrowia w km 0+000 do 0+090, nr 601977K dz. ew. 1652/2 tzw. koło P. Adamek w km 0+000 do 0+200, oraz nr 601951K dz. ew. 1399/4 za starym ośrodkiem zdrowia w km 0+000 do 0+070.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ