Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Sułoszowa zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Sułoszowa nr VIII/66/2019 z dnia 17 maja 2019r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) 20 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,
2) 50 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,
3) 85 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 6 i więcej osób 

2. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) 35 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,
2) 80 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,
3) 120 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie w systemie kwartalnym. Terminy uiszczenia opłaty upływają:

– I kwartał – 15 lutego
-II kwartał – 15 maj
-III kwartał – 15 sierpnia
– IV kwartał – 15 listopad

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty: wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty dla danego gospodarstwa domowego (podanych w deklaracji) oraz okresu 3 miesięcy.
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ