ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 2018-03-06

Numer sprawy: 271.WR.4.2018

Sułoszowa, 06.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla propozycji cenowej pn.:

Dostawa wodomierzy dla Gminy Sułoszowa

Wybór oferty:

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej.

Oferty otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena [zł]

brutto

1

DN15: 87,33

DN20: 94,71

2

DN15: 31,98

DN20: 41,82

3

DN15: 79,95

DN20: 83,64

4

DN15: 55,35

DN20: 67,65

5

Zakład Mechaniki Precyzyjnej Adam Gruszka

ul. Grażyny 14

43-300 Bielsko-Biała

DN15: 81,16

DN20: 84,87

6

DN15: 63,96

DN20: 72,57

Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a