ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 10-01-2017

Nr sprawy: GK.271.WR.21.2016

Sułoszowa, 10.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla propozycji cenowej na zadanie pn.:

Remont budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sułoszowej, na działce nr1145/1 obr. Sułoszowa I w miejscowości Sułoszowa

Wybór oferty:

ELEKTROMAL Cebula Józef  

Rajsko 1 
32-822  Strzelce Wielkie 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej, najniższa cena.

Oferty otrzymano od:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena [zł]

brutto

1

Firma U.M. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk  

Chojnik 130 
33-180 Chojnik

74.917,36

2

ELEKTROMAL Cebula Józef 

Rajsko 1 
32-822  Strzelce Wielkie 

43.592,90

3

M-BUD Monika Duda 

Pogórska Wolna 37 C 
33-152  Pogórska Wolna 

90.500,93

4

PROFIL-BUD Maciej Piwowar

ul. Wyżynna 16a 
30-617 Kraków  

112.878,98

5

GLOBAL SERWIS GROUP

Łukasz Zdebski 

os. Centrum D 5/4 
31-933 Kraków

89.786,49

6

ZRB Paciej Sp. z o.o. 

ul. Osiecka 3a 
32-300 Olkusz

102.309,53

7

Zakład Usługowo-Sprzętowy 

Krakowska 59 
32-043 Skała 

53.394,35

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ