Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2022 r.

Sułoszowa, 14.10.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego.
 6. Uchwała przystąpienia do grantu w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
 8. Uchwała o przystąpienie do projektu „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Sułoszowa”.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki podatku od środków transportowych.
 11. Uchwała w sprawie podatku leśnego.
 12. Uchwała w sprawie podatku rolnego.
 13. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ