ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY SUŁOSZOWA

Uprzejmie zawiadamiam, że  sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.07.2023.r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.08.2023 r.
 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 8. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2024.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki 712/7 (tzw.”nawsie”), obręb Sułoszowa II na polepszenie gospodarowania działki 714/2.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ