ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY SUŁOSZOWA W DNIU 16.02.2024 R.

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli z terenu Gminy Sułoszowa za rok 2023.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały LXII/532/2023 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1237 o pow. 0,8870 ha, położonej w obrębie Sułoszowa II, stanowiącej własność Gminy Sułoszowa.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1241 o pow. 0,2940 ha, położonej w obrębie Sułoszowa II, stanowiącej własność Gminy Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 712/12 o pow. 0,0351 ha, 712/14 o pow. 0,0212 i 712/15 o pow. 0,0118 ha, położonych w obrębie Sułoszowa II stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1470/2 o pow. 0,0219 ha, położonej w obrębie Sułoszowa III stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie zakupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1471/6. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa III.
 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2024.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ