ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Sułoszowej.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2023.

a. Debata

b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sułoszowa.

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułoszowa oraz sprawozdania finansowego Gminy za rok 2023

a. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
b. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2023 r.
c. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2023 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ