Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

Sułoszowa, 28.03.2024 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na rok 2024.
  6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni działki nr 1444/5 położonej przy ul. Olkuskiej 361 (przy budynku OSP Sułoszowa III).
  7. Podsumowanie kadencji 2018-2024 Rady Gminy Sułoszowa.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ