Zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Ziemia Krakowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
  7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ