Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie rozgraniczenia dz. 937/2 z częścią działki nr 936/2, obręb Sułoszowa I – GK.271.1.12.2022_AC

Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania rozgraniczenia działki nr 937/2, obręb Sułoszowa I:
Rozgraniczeniu podlega działka nr 937/2 z częścią przyległej działki nr 936/2 – zgodnie z załącznikiem nr 1.