Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie rozgraniczenia dz. 311 oraz dz. 321, obręb Sułoszowa I – GK.271.1.2.2024_AC

Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania rozgraniczenia:

działki nr 311 z działkami nr 300, 312, 320 i 1903/41, obręb Sułoszowa I, oraz działki nr 321 z działkami nr 320 i 1903/42 Sułoszowa I.

Załączniki:

271.1.2.2024_AC rozgraniczenie dz. 311 i 321

271.1.2.2024_AC-rozgraniczenie-dz.-311-i-320-Suloszowa-I

271.1.2.2024_AC – załącznik nr 1

Wynik oferty