Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie podziału dz. 1253/19, dz. 1252 obręb Sułoszowa II oraz podziału dz. 755/32 obręb Sułoszowa II – GK.271.1.1.2024_AC

Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania podziału:

działki nr 1253/19 i działki nr 1252 obręb Sułoszowa II oraz działki nr 755/32, obręb Sułoszowa II – zgodnie z załącznikami graficznymi.

Załączniki:

271.1.1.2024_AC- załącznik 1 i 2

271.1.1.2024_AC-podzial-dz.1253-19-i-1252-Suloszowa-II-oraz-podzial-dz.-755-32-Suloszowa-II-Gmina-Suloszowa

271.1.1.2024_AC-podzial-dz.-1253-19-1252-oraz-755-32

Wynik oferty