Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 523385-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sułoszowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego