Wydłużenie terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

  

Sułoszowa, dn. 06.09.2016 r.

 

Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza wydłużenie terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

 

W związku z pozyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych na realizację zdania pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułoszowa” i możliwością podjęcia dodatkowych działań partycypacyjnych wydłużam termin konsultacji społecznych.

 

 

Konsultacje przeprowadzone będą do dnia 30 września 2016 r. do godz. 16:00 w formie:

 • Spotkania zamkniętego dla Radnych Rady Gminy oraz Sołtysów, w formie warsztatów, umożliwiających zapoznanie się i ocenę projektu dokumentu, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych; spotkanie odbędzie się w dniu 13.09.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali obrad;

 • Spotkania otwartego z pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających zapoznanie się i ocenę projektu dokumentu, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych; spotkanie odbędzie się w dniu 20.09.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali obrad;

 • Zbierania uwag ustnych do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;

 • Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu po godz. 16:00 w dniu 30 września 2016 r.,

 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji
  i opinii zgłoszonych ustnie do protokołu).

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ