Wyznaczenie miejsc na obwieszczenia wyborcze i plakaty

Zarządzenie Wójta Gminy Sułoszowa w sprawie wyznaczenia bezpłatnych miejsc do umieszczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych