Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sułoszowa III na kadencję 2018 – 2023I

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sułoszowa III na kadencję 2018-2023

Wybory odbyły się dnia 10.02.2019 r.

Kandydatem na sołtysa był:

  1. Adam Woszczek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że głosowaniu brało udział 52 osoby.

Ilość głosów nieważnych – 1

Sołtysem sołectwa Sułoszowa III został wybrany Pan Adam Woszczek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że głosowaniu brało udział 51 osób

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:

2. Zbigniew Bień – 50

3. Bogdan Postół– 50

4. Wiesław Gądek – 44

5. Karol Woszczek– 49

6. Michał Kafel – 48

Protokołowała
Edyta Kaletka