Wyniki wyborów sołeckich w Sułoszowa II oraz Sułoszowa III

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Sułoszowa II

na kadencję 2024 – 2029

Wybory odbyły się dnia 28.01.2024 r.
Kandydatem na sołtysa był: Gęgotek Leszek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu brało udział 61 osób.

Ilość głosów ważnych – 59
Ilość głosów nieważnych –2

Gęgotek Leszek otrzymał głosów za – 50

Protokołowała
Katarzyna Kozioł

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Sułoszowa III

na kadencję 2024 – 2029

Wybory odbyły się dnia 28.01.2024 r.
Kandydatem na sołtysa był: Szymon Adamek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu brało udział 55 osób.

Ilość głosów ważnych – 55
Ilość głosów nieważnych –0

Szymon Adamek otrzymał głosów za 54

Protokołowała
Mariola Sołtysik – Czarnota