Wymiana kotłów


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliwa


Wymagane dokumenty:
 Deklaracja:

  1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Termin załatwienia sprawy
1. brak


Tryb odwoławczy
brak


Odbiór dokumentu
brak


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Zofia Bierca
tel. 12 389 60 28 wew. 18, pokój nr 18


Data utworzenia karty: 14.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 14.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Deklaracja-A- Pobierz

Deklaracja-B- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Wniosek o dotację na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sułoszowa wymiany źródła ciepła


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)
  3. Dokument Poświadczający Własność Budynku (odpis z księgi wieczystej lub wypis i wyrys z rejestru gruntów lub dokument poświadczający że jest się najemcą lub użytkownikiem nieruchomości)
  4. Po zakończeniu inwestycji – Zgłoszenie Zakończenia Prac

Opłaty:
nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy:
nie dotyczy


Tryb odwoławczy:
nie dotyczy


Odbiór dokumentu:
Po podpisaniu umowy przez inwestora i Wójta Gminy Sułoszowa


Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy Sułoszowa Nr XXXVIII/324/2021 z dnia 29 grudnia 2021

Regulamin Udzielania Dotacji na Dofinansowanie ze Środków Budżetu Gminy Sułoszowa Wymiany Źródeł Ciepła w Budynkach Mieszkalnych Położonych na Terenie Gminy Sułoszowa


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Zofia Bierca
tel. 12 389 60 28 wew. 18, pokój nr 18


Data utworzenia karty: 30.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o dofinansowanie- Pobierz

Zgłoszenie zakończenia prac- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ