Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do użyczenia

Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do użyczenia.

WYKAZ

Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat

Lp Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej Pow. do oddania w użyczenie Opis i położenie nieruchomości Termin zagospod. nieruchomości Informacje dotyczące użyczenia Forma najmu
1.       Działka nr 1112 obręb Sułoszowa I, gmina Sułoszowa, KW KR2P/00013569/2

 

25 m2   Przedmiotem użyczenia jest część działki nr 1112 obręb Sułoszowa I, gmina Sułoszowa Przedmiot nieruchomości zostanie oddany pod dzierżawę  z dniem zawarcia umowy dzierżawy. (luty 2024)     Umowa użyczenia zawarta będzie z Instutem Meteorologii i Gospodarki wodnej – Państwowym Insytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie     Będzie to umowa dzierżawy części nieruchomości na okres
 3 lat

1. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) w dniach od 18.01.2024r. do 09.02.2024r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat

Lp Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej Pow. do oddania w użyczenie Opis i położenie nieruchomości Termin zagospod. nieruchomości Informacje dotyczące użyczenia Forma najmu
1.   Lokal użytkowy o pow. 133,67 m2 znajdujący się w budynku „Starego Przedszkola” przy ul. Krakowskiej, obręb Sułoszowa I

 

133,67 m2   Przedmiotem użyczenia jest lokal użytkowy mieszczący się w budynku „Starego Przedszkola” przy ul. Krakowskiej w Sułoszowej Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia. (kwiecień 2024)     Umowa użyczenia zawarta będzie ze Stowarzyszeniem Stowarzyszeniem Klub Seniora „Pod Maczugą” w Sułoszowej   Będzie to umowa użyczenia na okres
 2 lat

1. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) w dniach od 18.01.2024r. do 09.02.2024r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.