Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencji 2024-2029

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z zaplanowanymi terminami zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Sułoszowa, zwołanych w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich na kadencję 2024-2029:

Sołectwo Data Godzina Miejsce
Sułoszowa I 4 lutego 2024 r. 11.00 OSP Sułoszowa I
Sułoszowa II 28 stycznia 2024 r. 14.00 OSP Sułoszowa II
Sułoszowa III 28 stycznia 2024 r. 11.00 OSP Sułoszowa III
Wielmoża 4 lutego 2024 r. 16.00 OSP Wielmoża
Wola Kalinowska 4 lutego 2024 r. 14.00 OSP Wola Kalinowska