Autor: Katarzyna Kozioł

Brak odbioru opon przy zbiórce w miesiącu kwiecień

Informujemy mieszkańców iż termin odbioru opon na terenie całej gminy nie został ustalony w miesiącu kwietniu, termin ten jest dopiero... więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania: Wykonanie opaski chroniącej cokół kościoła z odtworzeniem drogi procesyjnej na terenie wpisanym do rejestru zabytków A-658 z 01.09.1993 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Wawrzyńca w Sułoszowej wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Sułoszowa

Rozstrzygnięcie postępowania Rozstrzygnięcie postępowania - pobierz

HARMONOGRAM  WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

MIEJSCOWOŚCIOdpady wielkogabarytowe(odbiór  sprzed posesji)Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(odbiór sprzed posesji)  WOLA KALINOWSKA  15.04.202415.04.2024 WIELMOŻA15.04.202415.04.2024  SUŁOSZOWA I, II, III  15.04.202416.04.2024 Odpady... więcej »

Nabór wniosków na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w kompostowniki na bioodpady

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup kompostowników z Województwa Małopolskiego w związku z tym ogłaszamy nabór wniosków na wyposażenie nieruchomości w... więcej »

Remont drogi gminnej nr 601303K na odcinku I – w km od 0+000,00 do km 0+134,50 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+043,20, na odcinku II – w km od 0+672,40 do km 0+680,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+672,50 w miejscowości Wielmoża, Gmina

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Tytuł projektu: „Remont drogi gminnej nr 601303K na odcinku I - w km... więcej »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sułoszowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowejz dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójtaw wyborach Wójta Gminy Sułoszowa zarządzonych na... więcej »

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Sułoszowa, dnia 18.03.2024 r. GK.6220.1.2024 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49... więcej »

Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie rozgraniczenia dz. 251/2, obręb Sułoszowa III oraz wykonanie rozgraniczenia dz. 1853, obręb Sułoszowa I – GK.271.1.4.2024_AC

Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania rozgraniczenia: Zadanie I: działki nr 251/2 z działkami nr... więcej »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowejz dnia 14 marca 2024 r. Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5... więcej »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sułoszowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowejz dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy... więcej »

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ